4 Hal yang Menyesatkan Manusia (Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas)

Salah satu cara beragama yang salah, yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah ikut-ikutan tanpa dalil.

Kita tidak boleh mengikuti suatu perkataan kecuali dengan dalil. Walaupun yang berkata adalah seorang guru, Syaikh, ataupun seorang Imam,

sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *