Kitab Da’watuna Al Kitab Wa Sunnah A La Fahmi Sahabah Bag. 1

Kitab Da’watuna Al Kitab Wa Sunnah A La Fahmi Sahabah Bag. 1

Dahulu pernah dikatakan : “Perkataan kaum salaf sedikit tetapi banyak barakahnya sedangkan perkataan kaum khalaf banyak tetapi sedikit barakahnya”.

Siapakah kaum Salaf??

Siapakah kaum Khalaf??

Kaum salaf secara manhajiyyah adalah para shahabat dan orang orang yang mengikuti cara beragama mereka sepanjang zaman.

Sedangkan kaum khalaf secara manhajiyyah adalah siapa saja yang menyelisihi cara beragamanya para shahabat walaupun mereka adalah orang orang yang hidup dimasa para shahabat seperti : “kaum rafidhah, khawarj, qadariyyah yang asli, dan lain-lain yang menyelisihi cara beragamanya para shahabat.

Para ulama diantaranya syaikhul Imam Al Albani rahimahullah memberikan sebuah tamtsil tentang perbandingan antara keadaan kaum muslimin pada hari ini dengan ilmu, beliau mengatakan:

” Sungguh ‘bughats’-yakni burung yang kecil dan lemah yang tidak ada harganya- dinegri kita ini menjadi burung yang kuat/besar”.

Yakni, yang dimaksud adalah orang-orang yg tidak memiliki ilmu atau kurang dan sedikit ilmunya, maka dinegri kita ini dianggap sebagai orang yang alim(berilmu).

Dikarenakan tersebarnya kebodohan dan jauhnya kaum muslimin pada hari ini dari ilmu terhadap agama mereka. Wallahu a’lam

Cuplikan Kitab Da’watuna Ceramah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albany, rahimahullah. Yang di bukukan oleh Syaikh Ali Hasan Al Halabi Al Atsary Hafidzahullah.

Selamat menyimak pemaparan kajian tersebut yang dibawakan oleh Al Ustadz Abdul Hakim Bin Amir Abdat hafidzahullah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *